Vraag
Profielfoto van Loesje Overbeke
Loesje Overbeke 3 maanden geleden

Wat zijn de afspraken over ouderschapsverlof?

(1 antwoord)
Profielfoto van Mandy Kitsz
Profielfoto van Mandy Kitsz Mandy Kitsz
3 maanden geleden

Werknemers met een (adoptie-)kind of een inwonend pleeg- of stiefkind hebben recht op ouderschapsverlof. De omvang van dit verlof is 26 keer de arbeidsduur per week per kind. Het verlof dient opgenomen te worden voordat het kind acht jaar wordt. 
Het verzoek tot opname van ouderschapsverlof moet uiterlijk twee maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk bij de werkgever gemeld worden.
De werknemer heeft als ouder recht op maximaal 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Van dat verlof kan de werknemer sinds 2 augustus 2022 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen. Daarbij geldt het volgende:
- Betaald ouderschapsverlof moet worden opgenomen binnen 1 jaar na geboorte van het kind, of na opname van het kind in het gezin (bij adoptie of pleegzorg).
- De werknemer kan het verlof in 1 keer achter elkaar opnemen of flexibel. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag, verdeeld over meerdere weken. Of een aantal dagen per week, verdeeld over meerdere maanden.
- Tijdens het betaald ouderschapsverlof heeft de werknemer 9 weken recht op een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van zijn dagloon. Die uitkering vraagt de werkgever voor de werknemer aan. Nadat de werknemer (een deel van) het verlof heeft opgenomen, kan de werkgever een uitkering betaald ouderschapsverlof bij UWV aanvragen (https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/betaald-ouderschapsverlof/detail/de-uitkering-betaald-ouderschapsverlof-aanvragen-voor-mijn-werknemer )

Voorbeeld: een werknemer werkt 24 uur per week. De werknemer heeft in dit geval recht op 26 x 24 uur = 624 uur ouderschapsverlof. Van dat verlof kan de werknemer 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen. Dat houdt in dat d werknemer 9 x 24 = 216 uur betaald ouderschapsverlof heeft. Dus 406 uur onbetaald ouderschapsverlof en 216 uur betaald ouderschapsverlof.

Beantwoord de vraag van Loesje