Vraag
Profielfoto van Pieter Stolk
Pieter Stolk 2 weken geleden

Wat zegt ons CAO over kortdurend zorgverlog ?

(1 antwoord)
Profielfoto van Gian van Wijk
Profielfoto van Gian van Wijk Gian van Wijk
2 weken geleden

Beste Pieter,

Het recht op kortdurend zorgverlof volgt weliswaar niet (direct) uit onze CAO, maar uit de Wet Arbeid en Zorg.

Het kortdurend zorgverlof stelt werknemers in staat zelf gedurende korte tijd een ziek thuiswonend (pleeg)kind, een partner of een ouder te verzorgen (artikel 5.1 Wet Arbeid en Zorg). 

Er moet sprake zijn van noodzakelijke verzorging in verband met ziekte. Deze noodzaak heeft betrekking op:
•    De behoefte aan zorg van de persoon moet noodzakelijk zijn;
•    Het moet noodzakelijk zijn dat juist deze werknemer die zorg verleent.
Als de zorg op een andere wijze verstrekt kan worden, kan dit zorgverlof niet worden opgenomen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een ander dan de betrokken werknemer de zorg kan verlenen (bv. partner/ziekenhuis). 

Het verlof bedraagt in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden ten hoogste tweemaal de arbeidsduur per week (artikel 5:2 Wet Arbeid en Zorg). Voor een werknemer met een volledige werkweek komt dit neer op 10 dagen per jaar. De werknemer behoudt gedurende het verlof recht op 70% van het loon, maar ten minste op het voor hem geldende wettelijke minimumloon.

Beantwoord de vraag van Pieter