Vraag
Profielfoto van Loesje Overbeke
Loesje Overbeke 5 maanden geleden

Wanneer kan een prestatie worden opgeschort?

(1 antwoord)
Profielfoto van Mandy Kitsz
Profielfoto van Mandy Kitsz Mandy Kitsz
5 maanden geleden

De wet bepaalt dat je in bepaalde gevallen jouw prestatie mag uitstellen tot de wederpartij aan zijn prestatie heeft voldaan. Dit noemen we ‘opschorten’. Voor een geslaagd beroep op een opschortingsrecht geldt een aantal vereisten.

Ten eerste moet sprake zijn van een opeisbare vordering op de wederpartij. De wederpartij moet met andere woorden ‘te laat zijn’ met bijvoorbeeld betalen of leveren.

Ten tweede moet er samenhang bestaan tussen de opeisbare vordering en de op te schorten verplichting. Van samenhang is bijvoorbeeld sprake als de vordering en de verplichting voortvloeien uit dezelfde of een soortgelijke overeenkomst met de wederpartij.

Tot slot moet de opschorting moet proportioneel zijn.

Beantwoord de vraag van Loesje