Nieuwsbericht

Verplichte energiebesparende maatregelenlijst

Profielfoto van Dirk van Deursen
1 juni 2023 | 2 minuten lezen

Per 1 juli 2023 wordt de energiebesparingsplicht aangepast. Dit betekent dat wanneer je aan de informatieplicht moet voldoen, je uiterlijk op 1 december 2023 rapporteert in het e-Loket van RVO.

Heb je een energieverbruik van boven de 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent)? Dan geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Deze bedrijven en organisaties zijn verplicht energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Voor locaties met een energiegebruik van > 10.000.000 kWh of 170.000 m3 geldt een Onderzoeksplicht.

Voor ondernemingen met > 250 fte en/of omzet > €50 miljoen en balanstotaal > €43 miljoen geldt ook een auditplicht (EED) die is opgelegd vanuit Europa. Een EED bedrijf zal dus naast een EED audit ook moeten voldoen aan de Energiebesparingsplicht.

Lees op rvo.nl welke verplichtingen voor wie gelden.

In totaal hebben ruim 60.000 bedrijven tussen 25 april en 2 mei een brief van minister Rob Jetten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontvangen. In deze brief lees je hoe je aan de rapportageplichten kunt voldoen.

De voorgenomen Energiebesparende Maatregelenlijst (EML)
De voorgenomen EML bestaat niet meer uit 19 afzonderlijke bedrijfstaklijsten, maar uit drie onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Met behulp van de maatregelen op deb.nl kunnen informatie-plichtige organisaties bepalen welke onderdelen van de EML voor hun bedrijven van toepassing zijn.
Bekijk de maatregelen die op jouw bedrijf van toepassing zijn via: deb.nl/maatregelen

Wat gaan we doen om jou te helpen?
Binnenkort organiseren we een webinar voor onze leden wat er allemaal moet gebeuren voor 1 december 2023 en hoe je als bedrijf kan voldoen aan de wettelijk plicht om op tijd jouw rapportage weer in te dienen bij het e-loket van RVO Nederland. Het e-loket is inmiddels al geopend en gaat met een E-herkenning (EH2+).

Wij maken gebruik van het platform Duurzaam Energie Besparen, afgekort DEB. Op deb.nl/partner/cbm kun je zien wat er moet gebeuren en hoe de maatregelen van de oude Erkende Maatregelen Lijst (EML) slimmer ingedeeld zijn naar Gebouw, Faciliteiten en Processen

Regiobijeenkomsten
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseren in juni 2023 een reeks regiobijeenkomsten om bedrijven en maatschappelijke instellingen te informeren over de aangepaste energiebesparingsplicht en de bijbehorende rapportageverplichtingen.