Leiderschap

Er wordt wel vaker gezegd: medewerkers verlaten geen organisaties, maar medewerkers gaan weg bij hun manager. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het werkgeluk en welbevinden van medewerkers in sterkte mate afhangt van de manier waarop leiding wordt gegeven en welke cultuur er heerst in een bedrijf.  Vanuit de branche komen signalen dat bedrijven en ondernemers zich hiervan bewust zijn en is er een toenemende interesse om aandacht te besteden aan leiderschap. 

Wat wordt er van een leidinggevende verwacht?
Leiderschap is van grote invloed op het werkgeluk en werkplezier van medewerkers. Hiërarchisch en directief leiderschap raakt uit de gratie. Men streeft tegenwoordig -vanwege de aansluiting op de wensen en behoeften van nieuwe generaties op de werkvloer- vooral naar coachend leiderschap. Daarnaast zijn ook eigen regie en verantwoordelijkheid bij de medewerker steeds meer in opkomst.
Dat vraagt iets van het leiderschap in een bedrijf. Wat voor profiel hebben leidinggevenden in het bedrijf? Wat is het aannamebeleid? Wie kan doorstromen naar de functie van leidinggevende en hoe gaat het bedrijf om met leiderschapsontwikkeling? 

De medewerker met de meeste vakkennis of de meeste vakvaardigheid volstaat in veel gevallen niet meer als leidinggevende. Deze medewerker bezit namelijk niet per se de leiderschapsvaardigheden die zo hard nodig zijn om de waarden en doelen van de organisatie uit te dragen en de medewerkers te motiveren en betrekken. En binnen de vele familiebedrijven die de branche rijk is, wil de nieuwe generatie die aan het roer komt het leiderschap ook nog wel eens anders vormgeven. 

Training op het gebied van Leiderschap 
Op het gebied van leiderschapsontwikkeling zijn er veel trainingen beschikbaar. De keuze hierin staat vrij. We adviseren je graag en noemen hier enkele voorbeelden. Via een van de lidbedrijven in de branche kwam CBM in 2022 in contact met Het Ambitie Bureau. Sinds het voorjaar van 2022 biedt CBM de driedaagse training Impactvol Leiderschap aan. De groepen zijn niet te groot (max. tien personen) en deelnemers komen uitsluitend uit de branche. Door de praktische insteek, met een goede theoretische onderbouwing, veel interactie en het werken met voorbeelden uit de eigen praktijk wordt meer invulling gegeven aan wat leiderschap is, hoe het bijdraagt aan een meer succesvolle bedrijfsvoering en meer betrokken medewerkers. 

Behalve deze training zijn er nog veel meer mogelijkheden om leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. Denk aan een basiscursus of een verdiepende cursus leidinggeven of de training Als je kunt begrijpen word je beter begrepen

Onze adviseurs denken graag met je mee over de juiste training en middelen om het leiderschap in jouw bedrijf te ontwikkelen.