De CBM incassodienst, hoe werkt het en wat kost het?

Het betaald krijgen van openstaande facturen kost veel tijd, energie en dus geld. CBM biedt met de incassodienst (IID) de helpende hand. We zijn het verlengstuk van jouw onderneming en doen er alles aan om jouw factuur betaald te krijgen. 

Hoe werkt het?
De IID verzoekt jouw opdrachtgever tot het overgaan tot betaling van de openstaande vordering, vermeerderd met de rente en incassoprovisie. Deze rente en incassoprovisie zijn op grond van de algemene verkoopvoorwaarden op de opdrachtgever te verhalen en anders op grond van de wet BIK. We zetten alles op alles om de vordering betaald te krijgen, een betalingsregeling is een van de mogelijkheden. Goed om te weten: we zetten uiteraard in op behoud van jouw relatie met deze opdrachtgever, een incassoprocedure hoeft geen einde te maken aan de samenwerking. 

Wat kost het?
Als de opgevorderde incassoprovisie niet op jouw opdrachtgever verhaalbaar is, dan komen de incassoprovisie voor jouw rekening en bespreken we de hoogte hiervan. In dat geval wordt alleen de incassoprovisie berekend over de na aanmaning ontvangen bedragen. Let op: wanneer je een opdracht intrekt voordat deze volledig is uitgevoerd, berekenen we naast de provisie over het geïncasseerde bedrag 5% provisie over het restant, evenals over de waarde van de goederen die worden teruggenomen of waarvoor creditnota’s worden verstrekt. Iedere verstrekte incasso-opdracht kost € 15,- excl. btw, dit zijn de zogeheten dossierkosten.

Wat gebeurt er als een vordering niet te incasseren is?
Een vordering kan door insolvabiliteit, faillissement, surseance van betaling of een verleende schuldsanering oninbaar blijken te zijn. Over niet geïncasseerde bedragen wordt in deze situaties geen incassoprovisie berekend. Houd wel rekening met dossier- en eventuele informatiekosten en -in geval de zaak gerechtelijk is overgedragen- met de deurwaarders-/advocaatkosten. Weet in ieder geval dat je nooit voor verrassingen komt te staan. Op aanvraag brengen we je op de hoogte van de kosten.

Onderneem actie
Wacht niet te lang met het ter incasso geven van een vordering. De ervaring leert dat een debiteur zich negen van de tien keer bewust is van het niet nakomen van zijn verplichting. Bovendien geldt: hoe eerder de IID het incassotraject inzet, hoe groter de kans op een buitengerechtelijke afwikkeling. 

Wanneer het niet lukt om de vordering buitengerechtelijk af te wikkelen, kun je overgaan op een gerechtelijke procedure. Er zijn verschillende mogelijkheden voor een gerechtelijk traject. We adviseren je graag. Maak vooral ook gebruik van de afspraken die we met deurwaarderskantoren en advocaten in binnen- en buitenland hebben. Meer weten? Neem vooral contact op!