Nieuwsbericht

Marieke van den Berg nieuwe voorzitter Koninklijke CBM

Marieke van den Berg is tijdens de algemene ledenvergadering van 7 december 2023 benoemd tot voorzitter van Koninklijke CBM, branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie. Zij neemt het stokje over van Marcel Horjus die 9 jaar lang voorzitter van de vereniging was. CBM heeft de afgelopen jaren een nieuwe strategische koers ontwikkeld met thema’s als circulariteit, duurzaamheid, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en duurzame inzetbaarheid.

Profielfoto van Marleen Pouwels
8 december 2023 | 3 minuten lezen

Tijdens een druk bezochte algemene ledenvergadering van Koninklijke CBM hebben de meer dan 150 aanwezige leden Marieke van den Berg benoemd tot nieuwe voorzitter van de vereniging. Marieke is directeur en mede-eigenaar van de meubelfabriek ‘Label Van den Berg.’ Zij volgt Marcel Horjus op, directeur van het bedrijf Horjus bv, toeleverancier voor de interieurbouw en meubelindustrie.

Marieke van den Berg sprak voor de volle zaal het voorzitterswoord uit. 

Voorzitterswoord

Dames en heren,

Vandaag ben ik door de leden benoemd tot nieuwe voorzitter van Koninklijke CBM. Een hele eer voor mij maar ook een grote verantwoordelijkheid. Gelukkig ben ik sinds 2019 actief in het bestuur. Bestuurswerk is niet nieuw voor mij. Eerlijk gezegd moest ik wel even nadenken toen ik gevraagd werd. Toch heb ik ja gezegd, omdat CBM een nieuwe strategische koers is ingeslagen die veel toegevoegde waarde heeft voor onze branche. Daar draag ik – als eerste vrouwelijke voorzitter - graag mijn steentje aan bij. 

Marcel, jij bent negen jaar lang voorzitter van CBM geweest. Bij jouw start in 2014 had de branche net twee financiële crisissen achter de rug. Veel CBM-leden moesten noodgedwongen hun deuren sluiten. In die tijd verloor de branche 40% van de bedrijven en 50% van de werkgelegenheid. En CBM moest ook afscheid nemen van de helft van de medewerkers. Een heftige periode.
Onder jouw voorzitterschap moest de branche nieuwe wegen inslaan. Dat is in mijn optiek gelukt. Als ik terugkijk op die 9 jaar, dan is CBM erin geslaagd de brancheorganisatie opnieuw uit te vinden.

Met onze nieuwe proactieve koers zijn we trendsettend op de dossiers circulariteit, duurzaamheid en innovatie. Dat is ook nodig want afgelopen dinsdag liet de Europese Commissie weten dat ‘Furniture’ tot de prioritaire productgroepen behoort, bij de invoering Europese richtlijn voor Ecodesign en het digitaal productpaspoort. We zijn dus aan de beurt. 

Recent hebben we besloten samen met INRetail onze eigen Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor Meubelen te gaan ontwikkelen. Wij willen niet wachten tot de Europese Commissie een ei gelegd heeft. We nemen zelf het initiatief om de UPV in Nederland vorm te geven. Als je voorop loopt kan je beter meesturen en meebepalen.

In 2022 is CBM de uitvoerende organisatie geworden van de stichting Matras Recycling Nederland (MRN) voor de uitvoering van de ‘Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid’ (UPV) voor matrassen. Ook daarmee lopen wij vooruit op komende Europese wet- en regelgeving.  

Verder hebben we in 2023 de stichting Wood Loop opgericht om plaatmateriaal en houtrestanten in te zamelen om nieuwe platen van te maken. Al deze initiatieven zijn nodig om de meubelindustrie duurzaam en circulair te maken. Maar ook om de uitstoot van CO2 te verminderen en het gebruik van fossiele brandstoffen en energie terug te dringen. 

Eén van de grootste uitdagingen voor ondernemers in de branche is het vinden, opleiden en vasthouden van goed-opgeleide medewerkers. CBM heeft zeven regionale samenwerkingsverbanden die jaarlijks zo’n 280 BBL-studenten opleiden. Daarnaast hebben we 3 adviseurs in dienst die bedrijven helpen om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, scholing te stimuleren en gezondheid te bevorderen. Belangrijkste doelstelling uitval van medewerkers bij onze leden te voorkomen. 

Het afgelopen jaar hebben we de samenwerking tussen woonmeubelfabrikanten een nieuwe impuls gegeven. We zijn een samenwerking gestart met de Dutch Design week in Eindhoven en hebben het Destination Design event in Eindhoven ondersteund. Niet alleen organisatorisch, maar ook inhoudelijk, door onze ervaringen te delen in een seminar over circulariteit en duurzaamheid. Recent hebben partijen besloten Destination Design vorm te geven in Keulen bij de IMM Cologne. Komend jaar wil CBM een stichting oprichten om de samenwerking tussen woonmeubelfabrikanten structureel te maken. Mogelijk kunnen we op termijn ook met een gezamenlijke presentatie naar de Salone del Mobile in Milaan.

Een belangrijke vraag is: Hoe staat het ervoor in de branche en hoe gaat het met de leden? De geluiden die ik opvang laten zien dat de omzet en het bedrijfsresultaat in de branche flink onder druk staan. Ook de conjunctuurmonitor van CBM laat zien dat de omzet en intake in 2023 behoorlijk is terug gelopen. Daarnaast kreeg ook de export van meubelen een flinke tik, mede door het wegvallen van allerlei internationale beurzen. De verwachtingen voor het komend jaar zijn ook niet zo rooskleurig; 2024 zou nog wel eens een lastig jaar kunnen worden.

CBM is op dit moment in onderhandeling met de vakbonden over een nieuwe cao. Tegenvallende resultaten in de interieurbouw en meubelindustrie maken het lastig om tot een onderhandelingsresultaat te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden. 

Zoals jullie zien, er zijn veel belangrijke dossiers waar CBM zijn tanden in moet zetten. Ik vind het een eer om de komende jaren, als voorzitter van CBM de belangen van de leden te mogen behartigen. Dat doe ik natuurlijk niet in mijn eentje. Gelukkig heb ik een team van enthousiaste CBM-medewerkers die ons hierbij ondersteunen, zoals ze dat de laatste jaren gedaan hebben. Ik dank u voor uw aandacht.

In onderstaande video stelt Marieke zich voor.