Nieuwsbericht

Kabinet stemt in met Nationaal Programma Circulaire Economie

Profielfoto van Dirk van Deursen
9 februari 2023 | 1 minuut lezen

Het kabinet heeft op 3 februari jl. ingestemd met het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE). Het NPCE bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen.

Rode Draden 2023
Met de komst van het NPCE wordt de ondersteuning voor ketensamenwerking uitgebreid door Het Versnellingshuis Nederland circulair!. Om een circulaire economie te realiseren, moeten bedrijven samenwerken in de keten. Maar dat blijkt een complexe en uitdagende opgave voor bedrijven. Daarom ontwikkelde het Versnellingshuis de Rode Draden 2023: geheel in het teken van circulaire ketensamenwerkingen. De notitie beschrijft de 6 grootste belemmeringen voor bedrijven die circulair ondernemen en welke maatregelen zij wensen om die belemmeringen aan te pakken.

De ondersteuning voor ketens vanuit het Versnellingshuis bestaat uit:

  1. De subsidieregeling circulaire ketenprojecten  voor 3 tot 6 mkb-ondernemers.
  2. Ondersteuning bij het starten van een ketensamenwerking in een materiaal of productketen: Moonshot.
    De ondersteuning voor materiaal of productketens wordt vanaf 2023 uitgebreid, zodat meerjarige ketenregie wordt ondersteund: ketendoorbraakprojecten.
  3. Meerjarige ondersteuning van ambitieuze ketens uit NPCE door leveren van ketenregisseurs, in nauwe samenwerking met de TA’s.

Wil je meer weten? Kijk dan op de website van het Versnellingshuis, daar vind je ook het bijgevoegde stroomschema circulaire ketenprojecten.

De aanbiedingsbrief aan de Tweede kamer vind je hier. En op deze pagina vind je het E-magazine met de samenvatting en interviews uit het NPCE

Op deze pagina vind je de nieuwe website Nederland circulair in 2050

Ook is de Kamerbrief over de Rode Draden-notitie over circulaire ketensamenwerking 2023 uitgegaan.