Nieuwsbericht

Ook FNV tekent de nieuwe cao Interieurbouw en Meubelindustrie

Profielfoto van Dick Roodenrijs
15 februari 2024 | 1 minuut lezen

Afgelopen week berichtte we al dat de nieuwe cao een feit is, aangezien een meerderheid van de CNV-leden had ingestemd met het eindbod. Inmiddels heeft FNV laten weten, dat ook een (kleine) meerderheid van de FNV-leden akkoord is gegaan met het eindbod.

Koninklijke CBM is daar blij mee. We hechten immers veel waarde aan een zo breed mogelijk draagvlak voor de cao in de sector. Door het akkoord van alle drie de partijen die de onderhandelingen hebben gevoerd (CBM, FNV en CNV) is dat draagvlak nu in voldoende mate aanwezig.

Hieronder, nogmaals de nieuwe cao-afspraken in het kort

Duur:
12 maanden, van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024

Loon:
Per 1 januari 2024: verhoging van 5,5% over de loonschalen en de daadwerkelijke lonen.
Per 1 februari 2024: verhoging van de maandloonschalen en de daadwerkelijke lonen op maandbasis met € 50,00 bruto.

Reiskostenregeling:
Introductie van een reiskostenvergoeding voor woon/werkverkeer van € 0,23 per kilometer (mits fiscaal toegestaan) van 10 tot 30 kilometer enkele reis. Gelijke en gunstigere reiskostenregelingen kunnen blijven bestaan.

Stagevergoeding:
Introductie van een verplichte stagevergoeding voor stagiairs (geen werknemers) van minimaal € 250,00 per maand bij een fulltime omvang van 5 dagen per week.

Protocolafspraken:

1.    58+ regeling: gedurende de looptijd van de cao onderzoeken of de regeling van artikel 37 van de cao wat betreft tekst, procedure en uitvoering vereenvoudigd kan worden.

2.    Gedurende de looptijd van de cao onderzoeken of er een collectieve aanvullende zorgverzekering via het sociaal fonds kan worden afgesloten, financierbaar binnen 0.9% premie van de loonsom.

3.    Gedurende de looptijd van de cao onderzoeken of de introductie van een jaaruren norm een werkbaar alternatief kan zijn voor de huidige systematiek van compensatie met roostervrije tijd bij afwijkende arbeidsduur van de werkweek van 37,5 uur per week (bij een werkweek 40 uur: 19 roostervrije dagen en bij een werkweek van 38,75 uur: 12 roostervrije dagen).

De overige voorstellen (behoudens de redactionele voorstellen) uit de respectievelijke voorstellenbrieven dan wel gedaan gedurende de afgelopen 5 onderhandelingsrondes, vervallen.

Nieuwste versie cao-loonschalen 
De nieuwste versie van de cao-loonschalen voor de Meubelindustrie en Interieurbouw is te vinden onder dit artikel: gecorrigeerde cao-loonschalen 2024