Scan duurzame inzetbaarheid

Werken aan duurzame inzetbaarheid is een continu proces en van groot belang in het vormgeven van goed werkgeverschap. Kennis, gezondheid, motivatie en de eisen die de markt stelt, zijn voortdurend aan verandering onderhevig, daarom is een continue focus op dit onderwerp van belang. Met de Scan duurzame inzetbaarheid krijg je inzicht in hoe jouw organisatie ervoor staat in het ontwikkelen van beleid rondom duurzame inzetbaarheid.

Over de Scan duurzame inzetbaarheid
De scan bestaat uit een vragenlijst die feitelijk een nulmeting over een vijftal thema’s -personeel en organisatie, gezondheid en vitaliteit, vakkennis en ontwikkeling, arbeidsomstandigheden en geldzaken- is. Een heel praktisch instrument waarmee je de huidige stand van zaken in jouw organisatie in kaart brengt, inzicht krijgt in welke concrete maatregelen al genomen worden en welke verbeterpunten of ontwikkelingsmogelijkheden er nog zijn.

Wil je werk maken van duurzame inzetbaarheid ? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs. Wij geven je graag advies op maat.