Nieuwsbericht

Ben je ziek? Dit is een stappenplan voor Wet Verbetering Poortwachter

Profielfoto van Miranda Oosdijk
1 februari 2024 | 4 minuten lezen

Als je als werknemer ziek bent, hebben jij en jouw werkgever een aantal verplichtingen. Deze regels zijn vastgelegd in de wet en de cao. Bij een ziekmelding heb je met de Wet Verbetering Poortwachter te maken. Hierin staat dat jij samen met je werkgever verantwoordelijk bent voor de re-integratie tijdens de eerste twee ziektejaren. In dit artikel leggen we uit wat de Wet Verbetering Poortwachter inhoudt, welke stappen je neemt en wat voor verantwoordelijkheden je hebt bij ziekte.

Afspraken over ziek zijn in de cao
In bijlage 5 van de cao Interieurbouw en Meubelindustrie staat hoe jij je ziekmeldt en aan welke afspraken jij je moet houden als je ziek thuis bent. Dit begint bij de procedure van ziekmelding en gaat vervolgens de acties langs die nodig zijn bij langduriger verzuim. Bijvoorbeeld het huisbezoek, de spreekuren en het thuisblijven. Ook zijn belangrijke acties en termijnen beschreven die gelden bij re-integratie in het geval dat je langdurig ziek bent. Houd je je niet aan de regels, dan mag jouw werkgever jou minder loon betalen of zelfs loon inhouden. Werkgevers kunnen ook een eigen regeling opstellen over ziekmelden. In dat geval dien jij je aan die regeling te houden. De afspraken in die regeling mogen alleen niet nadeliger zijn dan de afspraken die in bijlage 5 van de cao staan. 

Stappenplan Wet Verbetering Poortwachter
In de tijdlijn hierna leggen we de belangrijke termijnen en acties volgens de Wet Verbetering Poortwachter in het geval je langdurig ziek bent uit. 

Stappenplan Wet Verbetering Poortwachter

Week 1: Ziekmelding
Als je ziek bent dan meld je dat volgens de regels die gelden bij jouw werkgever. Heeft jouw werkgever geen eigen regeling voor ziekmelden? Dan geldt bijlage 5 van de cao. Jouw werkgever geeft de ziekmelding door aan de arbodienst.

Week 6: Probleemanalyse
Als je lang ziek bent, heb je uiterlijk in week 6 een gesprek met de arbodienst. Van dit gesprek maakt de arbodienst een verslag met een advies. Dit is de probleemanalyse. In deze analyse staat hoe je zo snel mogelijk weer kan werken, het liefst in jouw oude functie. De probleemanalyse gebruiken jij en jouw werkgever als je samen een plan van aanpak maakt.

Week 8: Plan van aanpak
Uiterlijk in week 8 bespreek je samen met je werkgever het advies van de arbodienst. Misschien is de bedrijfsarts bij het gesprek aanwezig. Met het advies van de arbodienst maken jullie een plan van aanpak om zo snel mogelijk weer te kunnen werken. De afspraken die jullie maken, schrijven jullie op in het plan van aanpak. Bovendien wordt in het plan van aanpak benoemd wie de casemanager is. De casemanager regelt alle afspraken die je hebt om zo snel mogelijk weer te kunnen werken. Bovendien houdt de casemanager een dossier bij. Na het gesprek heb je iedere 6 weken een gesprek met jouw werkgever en misschien de bedrijfsarts over je re-integratie.

Houd zelf ook bij welke afspraken je hebt en wat je doet om beter te worden. Als je later namelijk een WIA-uitkering bij UWV wil aanvragen, dan moet je kunnen bewijzen dat je alles hebt gedaan om beter te worden. 

Week 46 en 52: Eerstejaarsevaluatie
Tussen week 46 en 52 ben je bijna een jaar ziek. Je hebt dan opnieuw een gesprek met jouw werkgever. Dit is de eerstejaarsevaluatie. Je bespreekt samen wat er is gebeurd en wat er moet veranderen zodat je weer kan werken. Wat je bespreekt, schrijf je samen op. Na dit gesprek heb je weer iedere 6 weken een gesprek met jouw werkgever en misschien de bedrijfsarts.

Week 88: Re-integratieverslag
Ben je langer dan 87 weken ziek? Dan maken de arbodienst en jouw werkgever een re-integratieverslag over hoe het de afgelopen 87 weken met je is gegaan. Je mag in dit verslag ooklaten weten hoe jij vindt dat het ging. Je hebt dit re-integratieverslag nodig om een uitkering aan te vragen bij UWV.

Week 91: WIA-uitkering aanvragen
Uiterlijk in week 91 moet je een WIA-uitkering aanvragen bij UVW. Als je de uitkering aanvraagt, moet je het re-integratieverslag meesturen. UWV beoordeelt op basis van het re-integratieverslag of jij en jouw werkgever er alles aan hebben gedaan om de instroom in de WIA te voorkomen. Ook nodigt UWV je uit voor een WIA-onderzoek. 

Als UWV vindt dat je te weinig hebt gedaan aan jouw re-integratie, dan kan een uitkering worden geweigerd. Heeft de werkgever naar het oordeel van UWV niet genoeg meegewerkt aan de re-integratie? Dan krijgt de werkgever een boete (loonsanctie).

Je kunt tussen week 3 en week 68 een vervroegde IVA-uitkering aanvragen. Deze uitkering kun je aanvragen als je helemaal niet meer kan werken, ook niet in de toekomst.

Week 104: WIA-uitkering
Vindt UWV dat je niet kan werken en dat je recht hebt op een uitkering? Dan krijg je die na week 104. Het gaat om de volgende uitkeringen:

WGA-uitkering
WGA betekent Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Je krijgt een WGA als je 2 jaar of langer ziek bent en in de toekomst weer kan werken.

IVA-uitkering
IVA betekent Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Je krijgt een IVA als je niet of bijna niet kan werken en er een kleine kans is dat je beter wordt.

Hopelijk heb of krijg jij nooit te maken met deze regelingen en uitkeringen! Dat betekent namelijk dat je in goede gezondheid bent. Heb je jammer genoeg tóch te maken met (langdurige) ziekte, en heb je hier meer vragen over? Of ben je benieuwd wat jij en jouw werkgever kunnen doen om ziekteverzuim te voorkomen? Neem dan contact op met een van de adviseurs van Duurzame Inzetbaarheid.

Het volledige stappenplan Wet Verbetering Poortwachter in één overzicht? Download de pdf via Schaven Aan Jouw Toekomst.